Regulamin


Przedsiębiorstwo Gloobal Industrial którego siedziba znajduje się w Brennej, za pośrednictwem sklepu internetowego www.gloobal.pl, określa ogólne warunki, sposób sprzedaży oraz zasady prowadzone przez Gloobal Industrial.

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.gloobal.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Wysyłka - czas, w jakim sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie,

A. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.gloobal.pl.
 2. Sklep internetowy Gloobal prowadzi sprzedaż towarów na terenie Polski. Sklep nie prowadzi sprzedaży za granicę.

 3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

 4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.gloobal.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

 5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. W przypadku zamówień z formą płatności „przy odbiorze”, Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.

 6. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

  - wyboru zamawianych towarów lub usług,

  - wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy na jaki ma być dostarczona przesyłka,

  - wyboru sposobu płatności.

 7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

  - częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie wyprodukowanych przez firmę Gloobal towarów, jak i dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne.

  - anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia, jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą zwrotów opisana w dziale H.

 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

   1. B. Zmiany w zamówieniach.

   1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem: formularza kontaktu, maila lub telefonicznie.

   2. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

   C.  Ceny towarów.

   1. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu: podawane są w złotych polskich,

    - cena brutto - zawierają podatek VAT

    - cena netto - nie zawierają podatku VAT

    - nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy

   2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

   3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

    1. Koszty dostawy są uzależnione od wartości zakupionego towaru. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w części „Koszty i sposoby dostawy". 

    2. Bezpłatna dostawa obejmuje zamówienia przedpłacone o wartości 500,00 zł netto i większej.

     D. Czas realizacji zamówienia.

    1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki (Wysyłka). Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Czas realizacji zamówienia = czas przygotowania zamówienia do wysyłki + czas dostawy.

    2. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub istnieje możliwość odbioru osobistego.

    3. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w dzień roboczy po godzinie, 11.00 jego realizacja następuje w następny dzień roboczy.

    4. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego, Kupujący jest zobowiązany do odebrania zamówionych towarów w ciągu 2 dni roboczych następujących po dniu otrzymania informacji o możliwości odbioru. Informacja ta zostanie przesłana na adres mailowy wskazany przez Kupującego.

    5. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

     1. Koszty dostawy są uzależnione od wartości zakupionego towaru. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w części „Koszty i sposoby dostawy". 

     2. Bezpłatna dostawa obejmuje zamówienia przedpłacone o wartości 500,00 zł netto i większej.

     E. Formy płatności.

     Rozpoczęcie realizacji zamówienia. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

     1. Przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi, przy odbiorze towaru lub w kasie punktu odbioru osobistego.

     2. Przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysłany jest e-mail zawierający między innymi numer rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki.

       F. Reklamacje.

      1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.

      2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

      3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.

       W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną z dopiskiem „Gloobal Industrial - zwrot” na adres sklepu: Gloobal Industrial, ul. Bukowa 9a, 43-438 Brenna.

       Do odsyłanego towaru należy dołączyć „Formularz zwrotu”, który jest dostarczany z każdą przesyłką.

      4. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale H. Zwrot należności Klientom
       Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

      5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

      6. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.

      7. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać drogą e-mailową na adres biuro@gloobal.pl.

      8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

       G. Prawo odstąpienia od umowy.

       Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni, wysyłając je na adres Sprzedawcy. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.

       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

       1. Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

       2. Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

       3. Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

       4. Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

       5. Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

        W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru z dopiskiem „Gloobal Industrial - zwrot” na adres: Gloobal Industrial, ul. Bukowa 9a, 43-438 Brenna.

       Do odsyłanego towaru należy dołączyć „Formularz zwrotu”, który jest dostarczany z każdą przesyłką, oraz wskazać nr konta na które zostaną zwrócone pieniądze za towar. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej kwoty na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub przekazem pocztowym w terminie 7 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru do magazynu Sprzedawcy. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. W wypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta przedsiębiorca poświadczy na piśmie otrzymany zwrot świadczenia.

       H. Zwrot należności Klientom

       1. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:

        - w przypadku zapłaty „z góry’’ przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta.

        - w przypadku zapłaty „za pobraniem” na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

       2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

       I. Dane osobowe

       Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Gloobal Industrial oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

       1. Dane osobowe są chronione zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami związanymi z ochroną danych i prywatnością, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”).

       2. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

       3. Klienci Sklepu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

       4. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

       5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.

        J. Wymagania techniczne

        1. Prawidłowe korzystanie ze strony internetowej oraz korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Gloobal możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych:

        • zastosowania przeglądarek Internet Explorer 8. 0, Mozilla Firefox 12.0

        • oprogramowania umożliwiające podgląd dokumentów i zdjęć,

        • posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

        1. W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest umożliwienie instalacji plików cookies

        K. Postanowienia końcowe.

        1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Gloobal Industrial.

        2. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

        3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176, z późn. zm.) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r., poz. 271 z późn. zm.)

        4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.05.2018 r.

         


Śledź nas na Facebooku